Sorry, no results were found.
WHAT ARE THE AM?
1 Infocentrum Pardubice

Pardubice city information centre. Starting point of the area.

2 Silo

Multifunctional conference and art space, background for synergies in the area of Automatic Mills.

3 SPHERE

Craft and technology education centre open to schools and the public.

4 GAMPA

A gallery mapping the immediate surroundings and the rest of the world in contemporary artistic language.

5 GOČÁR'S GALLERY

Regional collecting gallery with extensive educational program.

5 4 1 3 2

Pardubické městské informační centrum. Startovní bod areálu.

5 4 1 3 2

Multifunkční konferenční a umělecký prostor, zázemí pro synergie v areálu Automatických mlýnů.

5 4 1 3 2

Řemeslné a technologické vzdělávací centrum otevřené pro školy i veřejnost.

5 4 1 3 2

Galerie mapující bezprostřední okolí i zbytek světa soudobou uměleckou řečí.

5 4 1 3 2

Krajská sbírkotvorná galerie s bohatým vzdělávacím programem.

5 4 1 3 2