co jsou AM?
Symbióza Gočárova monumentu, 5 institucí a 4 současných architektů. Křižovatka dobrodružství ve veřejném prostoru
1 Gočárova galerie

Krajská sbírkotvorná galerie s bohatým vzdělávacím programem.

2 GAMPA

Galerie mapující bezprostřední okolí i zbyek světa soudobou uměleckou řečí.

3 Sféra

Řemeslné a technologické vzdělávací centrum otevřené pro školy i veřejnost.

4 Silo

Multifunkční konferenční a umělecký prostor, zázemí pro synergie v areálu Automatických mlýnů.

5 Infocentrum

Pardubické městské informační centrum. Startovní bod areálu.

1 2 5 3 4

Krajská sbírkotvorná galerie s bohatým vzdělávacím programem.

1 2 5 3 4

Galerie mapující bezprostřední okolí i zbyek světa soudobou uměleckou řečí.

1 2 5 3 4

Řemeslné a technologické vzdělávací centrum otevřené pro školy i veřejnost.

1 2 5 3 4

Multifunkční konferenční a umělecký prostor, zázemí pro synergie v areálu Automatických mlýnů.

1 2 5 3 4

Pardubické městské informační centrum. Startovní bod areálu.

1 2 5 3 4