Velký zlatý voči – 35 let Ceny Jindřicha Chalupeckého
Velký zlatý voči – 35 let Ceny Jindřicha Chalupeckého

Srdečně vás zveme na vernisáž nové výstavy. Zahájení se uskuteční v sobotu 29. června 2024 od 15:00 v GAMPĚ v Automatických mlýnech v Pardubicích. Těšíme se na vás!

Více informací o programu vernisáže zveřejníme brzy.


K pětatřicetiletému výročí založení Společnosti Jindřicha Chalupeckého představujeme v galerii GAMPA experimentální výstavní projekt. Sedm nových uměleckých děl na pomezí práce s archivy a mapování institucionálních dějin vážně i humorně představuje milníky, vzestupy a pády, nečekané zvraty a přešlapy, ale také neobvyklou kontinuitu jednoho z nejdiskutovanějších počinů na české umělecké scéně – Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Do svébytné architektonické intervence Vojtěcha Radakulana jsou zasazeny velkorysé umělecké projekty v různých médiích od malby přes objekty a (video)instalace až po videohru. Představují umělecky pojatou časovou osu vývoje CJCH od roku 1990 dodnes (Petra Herotová), interaktivní “legendu” o založení Ceny a osobnostech i okolnostech spjatých s jejími počátky (Michal Pěchouček), téma inkluze a péče napříč přístupy laureátstva Ceny i samotné instituce SJCH (Lenka Klodová), mediální “zářezy” a skandály (Jakub Polách), solidární i angažovaná gesta spojená s předáváním cen (Katarína Poliačiková a Eva Priečková), různé fyzické až architektonické zásahy do institucí hostujících výstavy CJCH, doprovázené zpravidla institucionální kritikou (Vojtěch Radakulan), a konečně věčné téma “boje” mezi tzv. tradičními a novými médii a souvisejícím očekáváním napříč diváckou základnou i uměleckou scénou (Aleš Zapletal). Jednotlivá díla tak odkazují ke konkrétním osobnostem a událostem z dějin Ceny, a zároveň vytvářejí zcela osobitou uměleckou interpretaci tady a teď. Výstava jako celek nabízí divácky přístupnou formou možnost vidět jednotlivé okamžiky spojené s pětatřicetiletým vývojem CJCH v širších souvislostech, nahlédnout “pod pokličku” a uvědomit si nesamozřejmost, občasnou absurditu a zároveň obdivuhodnou odolnost uměleckého světa, v tomto případě ilustrovaného stručnými dějinami jedné umělecké ceny.      

Vystavující: Petra Herotová, Lenka Klodová, Michal Pěchouček, Jakub Polách, Katarína Poliačiková & Eva Priečková, Vojtěch Radakulan, Aleš Zapletal

Kurátorský tým: Kolektiv SJCH (Barbora Ciprová, Ondřej Houšťava a Karina Kottová ve spolupráci s Veronikou Čechovou a Terezou Jindrovou)

Spolupracovnice a spolupracovníci: Kurátorský tým GAMPA Pardubice, Lenka Lindaurová, Tomáš Pospiszyl, Michal Pěchouček, Roman Štětina, a další

Architekt výstavy: Vojtěch Radakulan

Produkce: Ondřej Houšťava (SJCH), Vojtěch Novák, Ondřej Uherek, Šárka Zahálková (GAMPA)

Za finanční podporu děkujeme: Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury, statutární město Pardubice, Magistrát hl. m. Prahy

komu zavolat?
gampa
info@gmpardubice.cz
730 524 909
co jsou AM?
1 Infocentrum Pardubice

Pardubické městské informační centrum. Startovní bod areálu.

2 Silo/Nadace AM

Multifunkční konferenční a umělecký prostor, zázemí pro synergie v areálu Automatických mlýnů.

3 Sféra

Řemeslné a technologické vzdělávací centrum otevřené pro školy i veřejnost.

4 GAMPA

Galerie mapující bezprostřední okolí i zbytek světa soudobou uměleckou řečí.

5 Gočárova galerie

Krajská sbírkotvorná galerie s bohatým vzdělávacím programem.

5 4 1 3 2

Pardubické městské informační centrum. Startovní bod areálu.

5 4 1 3 2

Multifunkční konferenční a umělecký prostor, zázemí pro synergie v areálu Automatických mlýnů.

5 4 1 3 2

Řemeslné a technologické vzdělávací centrum otevřené pro školy i veřejnost.

5 4 1 3 2

Galerie mapující bezprostřední okolí i zbytek světa soudobou uměleckou řečí.

5 4 1 3 2

Krajská sbírkotvorná galerie s bohatým vzdělávacím programem.

5 4 1 3 2