CZ2: Vize pro budoucnost
10 CZK / 50 CZK / 100 CZK (dle vašeho výběru)
CZ2: Vize pro budoucnost

Náš letošní tématický cyklus zastřešuje motto Chyba není omyl. Prostřednictvím tří výstav se budeme zamýšlet nad chybováním jako přirozenou součástí lidského i nelidského světa, spekulovat nad tím, jaký je rozdíl mezi chybou a omylem, ptát se na to, kdo určuje, co je chybné a co nikoli.

Cyklus zahajujeme projektem, jenž je vyvrcholením a pokračováním mimořádné semestrální práce, na níž se v roce 2022–2023 podílelo více než 150 českých a zahraničních studentů z fakult architektury ČVUT, TU Delft, TU Liberec, VUT Brno a ARCHIP. Tito studenti se pustili do důkladného zkoumání budoucnosti České republiky. Jeho výsledkem je rozsáhlá řada nápadů a projektů s cílem řešit klíčové problémy a potenciály české společnosti.

Projekt CZ2 není jen autorskou expozicí, je především formou manifestu, pozvánky, výzvy připojit se k diskusní platformě, která by umožnila odborné i široké veřejnosti hledat a formovat vizi republiky, regionů a měst a určovat jejich směřování. Otevíráme kritický dialog směrem k architektům, urbanistům, tvůrcům strategických plánů, ale i dalším odborníkům na poli technologií a společenských věd a tážeme se, jak uvažovat jinak o architektuře a veřejném prostoru, přírodní i technické infrastruktuře a společnosti v době klimatických, kulturních, politických a dalších turbulentních změn.


autoři projektu: studenti a pedagogové The Why Factory (T?F) na BK TU Delft, FA ČVUT Praha, FUA TU Liberec, FA VUT Brno, ARCHIP

kurátoři pardubické reprízy: Winy Maas (T?F na BK TU Delft, NL), Regina Loukotová (ARCHIP, CZ), Šimon Knettig, Daniel Hub, Szymon Rozwalka (VUT Brno, CZ) & tým GAMPY

za finanční podporu děkujeme: Ministerstvu kultury ČR, statutárnímu městu Pardubice

mediální partneři: Artalk.cz, Artikl, Artmap, Artyčok.tv, FlashArt

komu zavolat?
gampa
info@gmpardubice.cz
730 524 909
co jsou AM?
1 Infocentrum Pardubice

Pardubické městské informační centrum. Startovní bod areálu.

2 Silo/Nadace AM

Multifunkční konferenční a umělecký prostor, zázemí pro synergie v areálu Automatických mlýnů.

3 Sféra

Řemeslné a technologické vzdělávací centrum otevřené pro školy i veřejnost.

4 GAMPA

Galerie mapující bezprostřední okolí i zbytek světa soudobou uměleckou řečí.

5 Gočárova galerie

Krajská sbírkotvorná galerie s bohatým vzdělávacím programem.

5 4 1 3 2

Pardubické městské informační centrum. Startovní bod areálu.

5 4 1 3 2

Multifunkční konferenční a umělecký prostor, zázemí pro synergie v areálu Automatických mlýnů.

5 4 1 3 2

Řemeslné a technologické vzdělávací centrum otevřené pro školy i veřejnost.

5 4 1 3 2

Galerie mapující bezprostřední okolí i zbytek světa soudobou uměleckou řečí.

5 4 1 3 2

Krajská sbírkotvorná galerie s bohatým vzdělávacím programem.

5 4 1 3 2