Experiential philosophy workshop: moral impossibility and being animals
Experiential philosophy workshop: moral impossibility and being animals

Interaktivní workshop využívající dramatické techniky ke zkoumání filozofických otázek o zvířatech, lidech, naší intuici a kreativitě.

Interaktivní workshop bude využívat divadelní a performativní techniky k prozkoumání filozofických otázek kolem morální nemožnosti a podoby našich morálních světů. Účastníci se ponoří do fiktivní situace, která odhalí jejich myšlenkové procesy, představivost a intuici. Jakékoli předchozí dramatické ani filosofické zkušenosti nejsou nutné, potřeba je jen otevřená mysl a zvědavost. Budeme si klást otázky o lidskosti, živočišnosti, zvyklostech a transformaci. Budou promítány úryvky z filmů o zvířatech. 

Workshop bude veden v angličtině, povede ho pedagožka dramatu a badatelka filozofie Evie Filea. Po něm bude následovat diskuse pod vedením filozofky Dr Silvie Caprioglio Panizza a filmařky Veroniky Janatkové.

Nutná registrace prostřednictvím Eventbrite


An interactive workshop using drama techniques to explore philosophical questions about animals, humans, our intuitions and our creativity.

This highly interactive workshop will employ techniques from theatre and performance to explore philosophical questions around moral impossibility and the shape of our moral worlds. Participants will immerse themselves into a fictional situation that will disclose their thinking processes, their imagination, and intuitions. No background in drama nor philosophy is required, just open mindedness and curiosity. Be prepared to be challenged and engaged! We will raise questions about humanity, animality, habit and transformation. Extracts from films on animals will be showed. The workshop will be led by drama teacher and philosophy researcher Evie Filea, and followed by a discussion led by philosopher Dr Silvia Caprioglio Panizza and filmmaker Veronika Janatková.

Registration

komu zavolat?
gampa
info@gmpardubice.cz
730 524 909
co jsou AM?
1 Infocentrum Pardubice

Pardubické městské informační centrum. Startovní bod areálu.

2 Silo/Nadace AM

Multifunkční konferenční a umělecký prostor, zázemí pro synergie v areálu Automatických mlýnů.

3 Sféra

Řemeslné a technologické vzdělávací centrum otevřené pro školy i veřejnost.

4 GAMPA

Galerie mapující bezprostřední okolí i zbytek světa soudobou uměleckou řečí.

5 Gočárova galerie

Krajská sbírkotvorná galerie s bohatým vzdělávacím programem.

5 4 1 3 2

Pardubické městské informační centrum. Startovní bod areálu.

5 4 1 3 2

Multifunkční konferenční a umělecký prostor, zázemí pro synergie v areálu Automatických mlýnů.

5 4 1 3 2

Řemeslné a technologické vzdělávací centrum otevřené pro školy i veřejnost.

5 4 1 3 2

Galerie mapující bezprostřední okolí i zbytek světa soudobou uměleckou řečí.

5 4 1 3 2

Krajská sbírkotvorná galerie s bohatým vzdělávacím programem.

5 4 1 3 2