GG & GAMPA opening › Postprizma › Zevnitř › CZ2: Vize pro budoucnost
GG & GAMPA opening › Postprizma › Zevnitř › CZ2: Vize pro budoucnost

Společná vernisáž GAMPYGočárovy galerie. Zahájení výstav CZ2: Vize pro budoucnost (GAMPA), Postprizma (GG) a projektu Zevnitř (GG). 


PROGRAM


  • 15:00 › GAMPA › amfiteátr › Vernisáž & František Lozinski o.p.s. / performance & představení zahajovaných výstav v moderované diskusi 
  • 16:00–18:00 › GG & GAMPA › O lidech (GG) & Budoucnost mé krajiny (GAMPA) / otevřený vernisážový ateliér pro děti a rodiče
  • 16:30 › GG › pokladna › GG Zevnitř / představení umělecké intervence
  • 17:00 › GG › 4. NP › Postprizma / komentovaná procházka výstavou 
  • 18:00 › GAMPA › CZ2: Vize pro budoucnost / komentovaná procházka výstavou 
  • 19:00 › GAMPA › Wilf Amis (UK/NL) & Martin Hurych (CZ/NL) / hudební performance 
  • 19:30 › GAMPA › amfiteátr › DJ HECH / afterparty


GAMPA


Výstava CZ2: Vize pro budoucnost je vyvrcholením mimořádného projektu, na němž se v roce 2022–2023 podílelo více než 150 zahraničních studentů z fakult architektury ČVUT, TU Delft, TU Liberec, VUT Brno a ARCHIP. Projekt není jen autorskou expozicí, je též formou manifestu a výzvy k diskusní platformě. Jejím prostřednictvím otevíráme kritický dialog směrem k architektům, urbanistům, tvůrcům městských vizí a tážeme se, jak překračovat svá ega a uvažovat jinak o architektuře a veřejném prostoru v době klimatických, společenských, politických a dalších turbulentních změn.


Gočárova galerie


Výstava Postprizma je přehlídkou aktuální umělecké tvorby, jakož i výtvarných děl, které disponují naléhavostí umělecké výpovědi ukotvené hlouběji v čase. Divák se může seznámit s výtvarnou tvorbou umělců středoevropského regionu, která se na umělecké scéně objevuje v posledních desetiletích. 

GG Zevnitř promění po dobu velkých výstav vstupní prostory galerie. Prožitek z bližšího setkání se solitérním dílem v nás má posunout významy pojmů „uvnitř“ a „vně“.   


Za finanční podporu děkujeme: Ministerstvo kultury ČR, Pardubický kraj, Magistrát města Pardubic, Polský institut
Mediální partneři: Artalk.cz, Artikl, Artmap, Artyčok.tv, FlashArt, České galerie, Čro Pardubice
Spolupráce: PdF OU, FU OU, GDM Contemporary, ARCHIP, BK TU Delft, FA ČVUT, FAA TUL, FA VUT


Gočárovu galerii zřizuje Pardubický kraj. Záštitu nad výstavou Postprizma převzal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

komu zavolat?
gampa
info@gmpardubice.cz
730 524 909
co jsou AM?
1 Infocentrum Pardubice

Pardubické městské informační centrum. Startovní bod areálu.

2 Silo/Nadace AM

Multifunkční konferenční a umělecký prostor, zázemí pro synergie v areálu Automatických mlýnů.

3 Sféra

Řemeslné a technologické vzdělávací centrum otevřené pro školy i veřejnost.

4 GAMPA

Galerie mapující bezprostřední okolí i zbytek světa soudobou uměleckou řečí.

5 Gočárova galerie

Krajská sbírkotvorná galerie s bohatým vzdělávacím programem.

5 4 1 3 2

Pardubické městské informační centrum. Startovní bod areálu.

5 4 1 3 2

Multifunkční konferenční a umělecký prostor, zázemí pro synergie v areálu Automatických mlýnů.

5 4 1 3 2

Řemeslné a technologické vzdělávací centrum otevřené pro školy i veřejnost.

5 4 1 3 2

Galerie mapující bezprostřední okolí i zbytek světa soudobou uměleckou řečí.

5 4 1 3 2

Krajská sbírkotvorná galerie s bohatým vzdělávacím programem.

5 4 1 3 2