OD MÁNESA K LADOVI / VOJTĚCH PREISSIG
OD MÁNESA K LADOVI / VOJTĚCH PREISSIG

Přednáška z cyklu Od Mánesa k Ladovi

Termín: 25. 4. od 17:00 v Gočárově galerii v Automatických mlýnech

Přednáší kurátorka Hana Řeháková

Vojtěch Preissig

(1873-1944)

Přednáška věnovaná dílu Vojtěcha Preissiga představí nejenom práce významného českého umělce, ale i jeho poutavý životní příběh a osobnost. Vojtěch Preissig vynikl především jako grafik, autor plakátů, typografických úprav moderních českých knih, ale i jako malíř. Seznámíme se s grafickými listy, které vytvořil na přelomu 19. a 20. století, včetně slavnéhoModráčka, který se nachází ve sbírce Gočárovy galerie. Na příkladu grafické úpravy Karafiátových Broučků, vydaných v roce 1902, si ukážeme, jak invenčním způsobem spojil do té doby oddělované činnosti. Zúročil jak zkušenosti typografa a tiskaře, tak citlivého vypravěče příběhu a vytvořil elegantní stylizované ilustrace. Jeho dílo dodnes inspiruje uměleckou invencí, technickou dovedností a řemeslnou dokonalostí.

Vojtěch Preissig, Modrý ptáček, Modráček, 1900, barevný lept, papír, 495×375 mm, Gočárova galerie

komu zavolat?
gocarova-galerie
pokladna@gocarovagalerie.cz
co jsou AM?
1 Infocentrum Pardubice

Pardubické městské informační centrum. Startovní bod areálu.

2 Silo/Nadace AM

Multifunkční konferenční a umělecký prostor, zázemí pro synergie v areálu Automatických mlýnů.

3 Sféra

Řemeslné a technologické vzdělávací centrum otevřené pro školy i veřejnost.

4 GAMPA

Galerie mapující bezprostřední okolí i zbytek světa soudobou uměleckou řečí.

5 Gočárova galerie

Krajská sbírkotvorná galerie s bohatým vzdělávacím programem.

5 4 1 3 2

Pardubické městské informační centrum. Startovní bod areálu.

5 4 1 3 2

Multifunkční konferenční a umělecký prostor, zázemí pro synergie v areálu Automatických mlýnů.

5 4 1 3 2

Řemeslné a technologické vzdělávací centrum otevřené pro školy i veřejnost.

5 4 1 3 2

Galerie mapující bezprostřední okolí i zbytek světa soudobou uměleckou řečí.

5 4 1 3 2

Krajská sbírkotvorná galerie s bohatým vzdělávacím programem.

5 4 1 3 2